Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Data publikacji: | 31 stycznia 2022

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) § 18 ust. 2a w związku z § 18 ust. 2c zawieszam zajęcia w przedszkolu ze względu na aktualną
sytuację epidemiczną w okresie do 01.02.2022 r.
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Anna Urbaś-Ostrowska