Warsztaty edukacyjne

W roku szkolnym 2020/21 warsztaty edukacyjne odbywają się w obrębie grup. Informacje o terminach i tematyce warsztatów znajdują się w ramowych rozkładach dnia.