Co słychać w „Stokrotkach?” 2018-2019

23 września pożegnaliśmy lato i powitaliśmy jesień. Były wierszyki, zagadki, oglądanie darów jesieni. Wspólnie uczyliśmy się piosenki „O jesieni” oraz „Kolorowe listki”. Był  również taniec jesienny z rekwizytami.

28 września odbył się Dzień Jabłka. Były gry zabawy muzyczno ruchowe wierszyki i konkursy. Potem pracując zespołowo malowaliśmy farbami sylwety jabłek.

30 września świętowaliśmy Dzień chłopaka. Były wiersze zagadki taniec na gazetach oraz praca plastyczna przy stolikach.