Rekrutacja 2022-2023

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców od 7.03.2022 r. godz.8.00 do 18.03.2022 r. godz.15.00

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji

Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Zarządzenie nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Zarządzenie nr 80/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin

Od 14.02.2022 rozpoczynamy pierwszy etap rekrutacji – Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
Deklaracje należy złożyć do 28.02.2022 r. godz.12.00 nie złożenie deklaracji w terminie jest
równoznaczne z rezygnacją.