Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla grupy dzieci 4-5 letnich

6:00 – 7:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności organizacyjno – porządkowe

7:00 – 8:00

Zabawy prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela

8:00 – 8:10

Zabawy ruchowe – ćwiczenia poranne

8:10 – 8:20

Spotkanie w kręgu – wspólne ustalanie planu dnia – realizacja Koncepcji Przedszkola Planu Daltońskiego

8:20 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe (mycie rąk)

8:30 – 8:45

I Śniadanie

8:45 – 10:00

Zajęcia prowadzone metodą Freobla oraz realizacja zadań edukacyjnych- wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych dziecka. Realizacja programu ”Dar zabawy”. Zajęcia dodatkowe (j.angielski, rytmika). Zabawy prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci (wg indywidualnych programów).

10:00 – 10:10

Czynności higieniczno – samoobsługowe (mycie rąk)

10:10 -10:20

II Śniadanie

10:20 -10:35

Czynności organizacyjno – samoobsługowe w szatni (ubieranie się)

10:35 -11:45

Spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

11:45 -12:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe (mycie rąk)

12:00 -12:15

I Danie – zupa

12:15 -12:45

Odpoczynek – wybór formy: słuchanie bajki, oglądanie książek, układanie puzzli

12:45 -13:25

Zabawy prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci (wg indywidualnych programów). Zajęcia dodatkowe (j.angielski, rytmika). Warsztaty: Teatr papierowy Kamishibai (środy), „Mali Artyści” (czwartki)

13:25 -13:35

Czynności higieniczno – samoobsługowe (mycie rąk)

13:35 -13:50

II Danie

13:50 -14:35

Podsumowanie dnia – „Co mi się udało?”.

Zajęcia dodatkowe (religia: 14:00 – 14:30 w środy i czwartki)

14:35 -14.45

Czynności higieniczno – samoobsługowe (mycie rąk)

14.45 -14.50

Podwieczorek

14.50 -16.00

Zabawy prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia dodatkowe wg tygodniowego harmonogramu, zajęcia warsztatowe, zabawy swobodne w sali, zabawy tematyczne, badawcze, ćwiczenia graficzne

16:00 -17:00

Czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne np. w kąciku przyrody, organizacyjno – porządkowe, rozchodzenie się dzieci