Do pobrania

Na rok szkolny 2020/2021

Nazwa Plik
Oświadczenie w sprawie całkowitego/częściowego* zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pdfico
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola pdfico
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie przedszkola pdfico
Deklaracja uczęszczania dziecka na religię pdfico
Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka do promocji działań przedszkola pdfico
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego pdfico
Procedura kontaktów z Rodzicami pdfico

——————————————————————————————————————-

Na rok szkolny 2019/2020

Nazwa Plik
Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 pdfico
Oświadczenie w sprawie całkowitego/częściowego* zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pdfico
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola pdfico
Zgoda na przetwarzanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka pdfico
Deklaracja uczęszczania dziecka na religię pdfico
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do promocji działań przedszkola pdfico
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego pdfico
Procedura kontaktów z Rodzicami pdfico