Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

W związku ze zmianą systemu pracy na tryb hybrydowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie od dnia 02.11.2020 r. rodzice, którzy zainteresowani są spotkaniem ze specjalistą, proszeni są o umawianie się indywidualnie, kontaktując się z poradnią pod nr tel. tel. 081 745-85-52, 081 745-75-78.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie