Rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia w grupie I-„Biedronki” 6, 5 – latki

6:00-7:00     Schodzenie się dzieci, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, czynności           organizacyjno-porządkowe i opiekuńcze.

7:00-8:00      Samodzielne zabawy (tematyczne, badawcze, rozwijające zainteresowania        otaczającym światem , plastyczne, teatralne)

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9:00-14:00

8:10- 8:25    Zabawy ruchowe -ćwiczenia poranne

8:25-8:35     Spotkanie w kręgu – wspólne ustalanie planu dnia-realizacja Koncepcji

Przedszkola  Planu Daltońskiego

8:35-8:45     Czynności samoobsługowe- mycie rąk

8:45- 9.00     I Śniadanie

9.00- 10.15 Zajęcia prowadzone metodą Freobla oraz realizacja zadań edukacyjnych- wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych dziecka. Realizacja programu ”Dar zabawy”; język angielski – oprócz czwartku

10:15-10:25  Czynności samoobsługowe- mycie rąk

10:25-10:35  II Śniadanie

10:35 – 11:30  Samodzielne zabawy(tematyczne, badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, plastyczne, teatralne), praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci (wg indywidualnych programów). Krótka refleksja na temat wykonanych zadań z Koncepcji Daltona.

11.30 – 12:00 warsztaty edukacyjne, w środy – taneczne, w piątki – z języka hiszpańskiego

12:00-12:15  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu – mycie rąk

12:15 -12:30   I Danie –zupa

12:30-12:45 Czynności organizacyjno-samoobsługowe w szatni (ubieranie się,     przygotowanie do wyjścia na dwór)

12:45-13:35 Spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,       prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

13:40-13:50  Czynności higieniczno-samoobsługowe -mycie rąk

13:50-14:05  II Danie

14:05-14:25  Podsumowanie dnia – Co mi się udało? – realizacja koncepcji pracy przedszkola

14:25-14:35  Mycie rąk

14.35 – 14.45 Podwieczorek ( w tym „smaczna kanapka”)

14:30-15:00   Religia (środy i czwartki)

15:15-16:00 Samodzielne zabawy w sali zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze, parateatralne, tematyczne, plastyczne, ruchowe, konstrukcyjne, słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycielkę.

16.00 – 17.00 Czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne np. w kąciku przyrody, organizacyjno- porządkowe, rozchodzenie się  dzieci.