Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla grupy dzieci 3-4 letnich.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „KRASNOLUDKI”

6.00-7.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności organizacyjno – porządkowe i opiekuńcze
7.00-8.00 Zabawy prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela (tematyczne, badawcze, rozwijające zainteresowania, plastyczne)
8.00-8.05 Zabawy ruchowe poranne
8.05-8.15 Czynności samoobsługowe – mycie rąk
8.15-8.30 I śniadanie
8.30-8.45 Spotkanie w kręgu – wspólne ustalanie dnia – realizacja Koncepcji Przedszkola Planu Daltońskiego
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. 8.30-13.30
8.45-9.00 język angielski
9.00-9.25 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci
9.25-9.35 Czynności samoobsługowe – mycie rąk
9.15-9.25 Zabawy samodzielne (tematyczne, badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, plastyczne, teatralne)
9.25-9.35 Czynności samoobsługowe – mycie rąk przed II śniadaniem, przygotowanie do posiłku
9.35-9.45 II śniadanie
9.45-10.00 Czynności organizacyjno – samoobsługowe w szatni (ubieranie się, przygotowanie do wyjścia na dwór)
10.00-11.05 Zajęcia na powietrzu: spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
11.05 -11.20 Czynności samoobsługowe w szatni i w łazience – przygotowanie do zjedzenia zupy
11.20-11.35 I Danie – zupa
11.35-11.45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie się do odpoczynku, korzystanie z łazienki i toalety w zależności od potrzeb indywidualnych
11.45-13.10 Odpoczynek – wybór formy leżakowanie, układanki, wycinanki, wylepianki, origami
13.10-13.20 Czynności higieniczno – samoobsługowe – mycie rąk
13.20-13.35 II Danie
13.35 – 13.40 Podsumowanie dnia – co mi się dziś udało?
13.40-14.15 zabawy swobodne w sali, rytmika, religia (13:45 – 14:00 w środy i czwartki), warsztaty teatralne „Teatralne podróże”, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
14.15-14.30 Mycie rąk
14.30-14.40 Podwieczorek
14.40-16.00 Zabawy swobodne, gry przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze, plastyczne, ruchowe, słuchanie bajek
16.00-17.00 Czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne, w kąciku przyrody, organizacyjno – porządkowe, rozchodzeni się dzieci