Rekrutacja 2023-2024

Od dnia 27 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 10 marca.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Aplikacja naboru dostępna jest przez stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Rekrutacja do przedszkoli

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin

Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Rozpoczynamy pierwszy etap rekrutacji – Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
Deklaracje należy złożyć do 20 lutego 2023 r. do godz.12:00. Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.