Dyżur wakacyjny 2021

Data publikacji: | 4 maja 2021

Szanowni Państwo

Rodzice którzy chcą zgłosić swoje dziecko, uczęszczające do Przedszkola nr 3 w roku szkolnym 2020/2021 na dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r. proszeni są o wypełnienie poniższego druku, który należy złożyć w skrzynce na korespondencję w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja br.

Druk zgłoszenia na dyżur wakacyjny – sierpień 2021

Z uszanowaniem

Izabella Majewska
Dyrektor przedszkola