Rekrutacja 2020/2021


Rekrutacja 2020/2021

Z uwagi na stan epidemii rekrutacja do Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w formie elektronicznej.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.


O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia od godziny 8:00 do 10 kwietnia do godziny 12:00, wypełnią wniosek w formie elektronicznej znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/). Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów i dalej w zakładce: Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolu, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru. 

 

Adres do rejestracji :(https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/).

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Dodatkowe informacje w sprawie procesu rekrutacyjnego, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu:

661 607 270 .

Uchwała Nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin – Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin Nr 2020/1/155

Informacja o terminie składania deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Adres strony rekrutacyjnej: https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin