baner_p3_zimowy.png

KLAUZULA INF. 3

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA  KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedszkole nr 3 w Lublinie; dane adresowe: 20-434 Lublin,
ul. Jana Kochanowskiego 5

2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty, 20-109 Lublin, ul. Jana Gilasa 3.

3.    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Podstawą prawną przetwarzania są:
a)    przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze – w zakresie  danych określonych w szczególności w art. 221  kodeksu pracy;
b)    niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c)    uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d)    Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa. np. adres email lub wizerunek.

4.    Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do końca procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przechowywanie przez Administratora Pana/Pani dokumentów aplikacyjnych po okresie rekrutacji na przyszły nabór lub przyszłe nabory.

5.    Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa..

6.    Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7.    Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Pracowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pracowników, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c)    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,;
d)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zw przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f)    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
g)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

Styczeń 2020
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031