baner_p3_zimowy.png

KLAUZULA INF. 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ RODZICÓW DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 3
w Lublinie; dane adresowe: 20-434 Lublin, ul. Jana Kochanowskiego 5

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Przedszkole nr 3
w Lublinie, ul. Jana Kochanowskiego 5, 20-434 Lublin.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z odbieraniem dzieci
z przedszkola przez osoby niebędące rodzicami bądź prawnymi opiekunami. Podstawą prawną przetwarzania są:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
c) Statut Przedszkola nr 3 w Lublinie
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania roku szkolnego 2018/2019 r. tj. od 01.09.2018r. do 31.08.2019 r.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie,
w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym.

Styczeń 2020
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031