Informacja o wznowieniu działalności przez przedszkole

Data publikacji: | 15 kwietnia 2021

Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia podanym w dniu 14 kwietnia 2021 r. przedszkole od dnia 19 kwietnia br., wznawia swoją działalność dla wszystkich dzieci zapisanych na rok szkolny 2020/2021 w pełnym zakresie.

 Z uszanowaniem
Izabella Majewska
Dyrektor Przedszkola nr 3

WAŻNE – Organizacja pracy przedszkola od 12 do 19 kwietnia br.

Data publikacji: | 8 kwietnia 2021

Szanowni  Państwo

Informuję, że przedszkole od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. nadal będzie pełnić funkcję opiekuńczą tylko w stosunku do dzieci rodziców pracujących w  sektorach  określonych w  § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NOWY WNIOSEK O OBJĘCIE OPIEKĄ DZIECKA

 Z uszanowaniem
 Izabella Majewska

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: | 30 marca 2021

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, przepełnionych spokojem Świąt Wielkanocnych. Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego, przyniesie optymizm doda sił w pokonywaniu codziennych trudności i umocni w dążeniu do celu.

Dyrektor Izabella Majewska i Pracownicy
Przedszkola nr 3 w Lublinie
Wielkanoc 2021

Nadanie Przedszkolu nr 3 imienia dr Marii Jankowskiej

Data publikacji: | 28 marca 2021

Szanowni Państwo


Z radością informuję, że Przedszkolu nr 3 w Lublinie przy ul. Jana Kochanowskiego 5 patronować będzie Maria Jankowska, lubelska lekarka i społecznica, niosąca pomoc dzieciom i matkom, fundatorka budynku w którym obecnie mieści się przedszkole. Taką decyzje na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i pozostałej społeczności przedszkolnej jednogłośnie podjęli w dniu 25 marca br.  Radni Miasta Lublin.

Wykonanie uchwały nastąpi 30 czerwca br.

Informacje o dr Marii Jankowskiej dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Nadanie imienia”.

Z uszanowaniem
Dyrektor Przedszkola nr 3
Izabella Majewska

WAŻNE – organizacja pracy przedszkola od 29 marca br.

Data publikacji: | 28 marca 2021

Szanowni Rodzice

Informuję, że od dnia 29 marca do 9 kwietnia br. przedszkole będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą wobec dzieci rodziców wykonujących zawody uprawniające do korzystania z niej, którzy złożyli stosowny wniosek.

Z uszanowaniem
Izabella Majewska
Dyrektor Przedszkola

Ważna informacja dla Rodziców

Data publikacji: | 25 marca 2021

W związku z informacją, przekazaną w dniu dzisiejszym przez Premiera RP oraz Ministra Zdrowia, dotyczącą nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. funkcjonowania przedszkoli, informuję, że Przedszkole nr 3 będzie realizowało obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej tylko dla dzieci rodziców / prawnych opiekunów  wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19  (w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych).

W związku z powyższym  rodzice / prawni opiekunowie, którzy wykonują wyżej wymienione zadania proszeni są o dokonanie do 26 marca 2021 r. do godziny 17:00 zgłoszenia o potrzebie objęcia dziecka opieką do dyrektora przedszkola pod numerem telefonu 661 607 270 lub na adres
e-mail dokumentacja@p3.lublin.eu wraz z przesłaniem załączonego wniosku.

Wniosek można przesłać również na adres: poczta@p3.lublin.eu lub wydrukowany pozostawić w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Przedszkola nr 3 w Lublinie.

WNIOSEK O OBJĘCIE OPIEKĄ DZIECKA

Oferta Przedszkola nr 3 w Lublinie

Data publikacji: | 17 lutego 2021

Przedszkole nr 3 w Lublinie mieści się w dzielnicy Dziesiąta przy ulicy Jana Kochanowskiego 5.  Usytuowany w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, parterowy budynek, położony jest w pięknie zagospodarowanym ogrodzie, daleko od głównej ulicy. Budynek i pomieszczenia przedszkolne nie są przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową  (na wózkach inwalidzkich).  Bazę przedszkola stanowią:

 • trzy sale zajęć, bardzo dobrze wyposażone w  zabawki edukacyjne i kąciki tematyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności i zainteresowań wychowanków,  pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości psychoruchowych dzieci, w tym  sprzęt  do  prezentacji   multimedialnych,
 • biblioteka przedszkolna z bogatym księgozbiorem.
 • łazienka mimo, że jedna dla wszystkich oddziałów jest funkcjonalnie urządzona, każda grupa ma wydzielone miejsce na ręczniki i przybory do mycia zębów. W łazience jest kabina prysznicowa.
 • kuchnia, wyposażona w piec konwekcyjno-parowy, umożliwiający przygotowywanie zdrowych posiłków (bez smażenia) . Dzieciom nie jest podawana gotowa wędlina ze sklepu tylko pieczona w piecu. 

Przedszkole nie prowadzi żywienia w zakresie diet wykluczających. Integralną częścią przedszkola jest duży ogród  z trawiastą nawierzchnią, dużą ilością różnorodnego  drzewostanu, systematycznie modernizowany,  wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy, dwie przykrywane piaskownice  oraz zlokalizowaną na jego terenie górką do zjazdu na sankach. Ogród jest również miejscem organizacji imprez przedszkolnych i środowiskowych min:

 • „Święta pieczonego ziemniaka” – uroczystości pożegnania lata;
 • „Święta Rodziny” – uroczystości z okazji Dnia: Matki, Ojca i Dziecka 
 • Festynu Rodzinnego dla dzielnicy Dziesiąta  

Realizujemy metodę Fredericha Frobla  
Zapewniamy :

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
 • zaangażowany personel pomocniczy
 • opiekę logopedyczną,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych  w ramach opłaty za przedszkole:
  • j. angielski – cztery razy w tygodniu
  • j. hiszpański w najstarszej grupie
  • warsztaty edukacyjne prowadzone przez nauczycielki
  • pełne wyżywienie 4 posiłki dziennie

Oferujemy: 

 • warunki dające możliwość indywidualnego tempa wszechstronnego rozwoju, każdego dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.
 • realizację procesu edukacyjnego wg metod: Planu daltońskiego, Fredericha Froebla,  
 • realizację programu rządowego „Szkoła Promująca Zdrowie” – promocja zdrowia i profilaktyki problemów dzieci.
 • udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych, przeglądach i konkursach między przedszkolnych, wycieczkach edukacyjnych, wyjściach do teatru
 • organizację w szerokim zakresie kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.
 • bogato wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz różnorodną roślinność, ogród przedszkolny. 
 • zdrowe i smaczne 4 posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni, w tym obiad podawany z przerwą między zupą, a drugim daniem.

Dbamy o kultywowanie tradycji przedszkolnych. Koncepcja pracy przedszkola, oparta jest na realizacji innowacji pedagogicznej ,,Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – wychowanie dla przyszłości’’. Umożliwia dzieciom rozwijanie umiejętności miękkich, dotyczących przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych :

 • uczenia się umiejętnego wykorzystania samodzielności ,
 • uczenia się pracy indywidualnej,
 • uczenia się współpracy w zespole.

Placówka ma za sobą wiele lat wzorowej pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
Przedszkole posiada certyfikaty:

 • „Szkoła Promująca Zdrowie”
 • Certyfikat Lubelskiego Kuratora Oświaty – certyfikat jakości uzyskany na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej za bardzo wysoką jakość pracy wychowawczo-dydaktyczną w zakresie  czterech wymagań: 
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający   uczeniu się.
 2. Dzieci są aktywne.
 3. Respektowane są normy społeczne. 
 4. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji

Podziękowania za udział w akcji charytatywnej

Data publikacji: | 25 stycznia 2021

Szanowni Państwo,


Zaproponowana zbiórka upominków dla seniorów z DPS spotkała się z Państwa olbrzymim zaangażowaniem. Wszystkie zebrane rzeczy wraz z przepięknymi kartkami wykonanymi przez dzieci zostały już przekazane pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów.

Wyrażamy nadzieję, że taka akcja stanie się naszą coroczną tradycją.

Bardzo dziękujemy za każdy dobry gest płynący z serca.

Serca dla babci i dziadka

Data publikacji: | 21 stycznia 2021

Dzieci z grupy „Biedronki” korzystając z zimowej pogody namalowały na śniegu serca dla Babć i Dziadków z okazji ich święta. Wszyscy świetnie się przy tym bawili.

Do serc dołączamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Babć i Dziadków naszych przedszkolaków!

dzieci i wychowawczynie oddziału „Biedronki”

Bal karnawałowy

Data publikacji: | 18 stycznia 2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w tym roku bal karnawałowy odbędzie w się w naszym przedszkolu 9 lutego. Każda z grup bawić się będzie w swojej sali ze swoimi wychowawczyniami  tuż po śniadaniu. Istnieje możliwość zarezerwowania wybranego stroju z przedszkola – prosimy w razie potrzeby o informację zwrotną. Zgodnie z tradycją dzieci w tym dniu przebierają się za wybraną przez siebie postać. Podpisane stroje prosimy zostawić w szatni.