Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 4 lutego 2022 r.

Data publikacji: | 1 lutego 2022

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) § 18 ust. 2a w związku z § 18 ust. 2c zawieszam zajęcia w przedszkolu ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz brak możliwości zapewnienia dzieciom opieki w okresie do 04.02.2022 r. włącznie
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Anna Urbaś-Ostrowska

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Data publikacji: | 31 stycznia 2022

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) § 18 ust. 2a w związku z § 18 ust. 2c zawieszam zajęcia w przedszkolu ze względu na aktualną
sytuację epidemiczną w okresie do 01.02.2022 r.
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Anna Urbaś-Ostrowska

Godziny posiłków w roku szkolnym 2021/2022

Data publikacji: | 23 września 2021
OddziałyI
Śniadanie
II
Śniadanie
OBIAD
Zupa
OBIAD
II Danie
PODWIECZOREK / Smaczna Kanapka
I
Biedronki
8.4510.2512.1513.4014.45
II
Stokrotki
8.3010.1012.0013.3014.35
III
Krasnoludki
8.159.4511.2013.2014.25

Zajęcia adaptacyjne

Data publikacji: | 24 sierpnia 2021

Szanowni Rodzice, w dniach 30 – 31 sierpnia w godz. 15:30 – 17.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszej placówki. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć otrzymają Państwo drogą mailową na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Z uszanowaniem

Dyrektor Przedszkola Izabella Majewska

Informacja o godzinach posiłków w czasie dyżuru wakacyjnego

Data publikacji: | 30 lipca 2021

GODZINY POSIŁKÓW

GRUPY WAKACYJNE (sierpień 2021)

ODDZIAŁY I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD
ZUPA
OBIAD
II DANIE
PODWIECZOREK SMACZNA
KANAPKA
I GRUPA
wakacyjna
8.30 10.00 11.30 13.30 14.30
II GRUPA
wakacyjna
8.40 10.10 11.45 13.40 14.30

Adaptacja dziecka w przedszkolu – poradnik dla Rodziców

Data publikacji: | 2 lipca 2021

Szanowni Państwo,
poniżej udostępnione zostały porady, które mają na celu pomóc Państwa dzieciom, przyjętym do przedszkola po raz pierwszy, na jak najłatwiejszą adaptację i odnalezienie się w nowej sytuacji od 1 września br.

Jednocześnie udostępniona została informacja na temat zawartości wyprawki jaką należy przynieść do przedszkola przyprowadzając dziecko pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć.

Adaptacja – wskazówki dla Rodziców

Wyprawka Przedszkolaka

Uroczyste nadanie Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej

Data publikacji: | 1 lipca 2021

Rok szkolny 2020/2021 kończy się dla społeczności przedszkolnej w sposób wyjątkowy. Przedszkole nr 3 w Lublinie ma od 30 czerwca 2021 r. swoją Patronkę, którą została dr Maria Jankowska, fundatorka działek i budynku, w którym obecnie mieści się placówka. Maria Jankowska była lekarzem pediatrą i społecznikiem działającym na rzecz najsłabszych i potrzebujących pomocy, szczególnie dzieci. Angażowała się również w działania niepodległościowe. Wybór Pani Marii Jankowskiej na patronkę przedszkola jest ściśle związany z historią powstania placówki oraz wartościami, zasadami i ideałami którymi kierowała się w życiu Nasza Patronka.

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu nr 3 rozpoczęła się o godz. 9:00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem. Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczył ks. Waldemar Sądecki Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli min Pan Mariusz Banach zastępca Prezydenta Miasta Lublinie, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Pani Jadwiga Mach Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, Pani Krystyna Mrugalska wnuczka dr Marii Jankowskiej, Dyrektorzy placówek oświatowych dzielnicy Dziesiąta, przedstawiciele społeczności lokalnej, nauczyciele, pracownicy, rodzice i dzieci Przedszkola nr 3. Uroczystość odbyła się na terenie ogrodu, w którym wszyscy przybyli goście zostali powitani przez Panią Izabellę Majewską Dyrektora Przedszkola nr 3. Po odczytaniu przez Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę uchwały Nr 871/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin o nadaniu Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej , została odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez Państwa Ewę i Grzegorza Hawryluków. Wybrzmiał również pięknie odśpiewany hymn Przedszkola nr 3, do którego słowa ułożyły nauczycielki Pani Joanna Gut-Szwed i Małgorzata Kowalska, a muzykę napisali Państwo Sylwia i Jakub Piotrowscy. Uwieńczeniem części oficjalnej był występ artystyczny w wykonaniu Przedszkolaków. Przybyli Goście mogli obejrzeć wystawę historyczną na temat życia Patronki przygotowaną przez Pana Grzegorza Sztala – Dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”.

Podziękowania

Data publikacji: | 30 czerwca 2021

Izabella Majewska Dyrektor Przedszkola nr 3, składa serdeczne podziękowania:

Wszystkim przybyłym Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość nadania imienia Marii Jankowskiej Przedszkolu nr 3 w Lublinie.

Ks. kan. Kanonikowi Waldemarowi Sądeckiemu – Proboszczowi Parafii Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego za przewodniczenie liturgii mszy świętej,

Panu Grzegorzowi Sztalowi Dyrektorowi Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu” za zorganizowanie wystawy historycznej na temat życia dr. Marii Jankowskiej,

Pani Danucie Giletycz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie za udzieloną pomoc i wsparcie w organizacji dzisiejszej uroczystości,

Państwu Ewie i Grzegorzowi Hawrylukom, fundatorom tablicy pamiątkowej,

Radzie rodziców, Rodzicom, Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za ogromne zaangażowanie w organizację dzisiejszego przedsięwzięcia,

Dzieciom za pięknie przygotowany występ.

Uroczystość nadania Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej

Data publikacji: | 29 czerwca 2021

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców i Dzieci
Przedszkola nr 3 w Lublinie
mają zaszczyt poinformować o uroczystym

nadaniu Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej,
które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w ogrodzie przedszkolnym.

Jednocześnie zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godzinie 9:00
w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
przy ul. Władysława Kunickiego, która rozpocznie uroczystość.