Uroczyste nadanie Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej

Data publikacji: | 1 lipca 2021

Rok szkolny 2020/2021 kończy się dla społeczności przedszkolnej w sposób wyjątkowy. Przedszkole nr 3 w Lublinie ma od 30 czerwca 2021 r. swoją Patronkę, którą została dr Maria Jankowska, fundatorka działek i budynku, w którym obecnie mieści się placówka. Maria Jankowska była lekarzem pediatrą i społecznikiem działającym na rzecz najsłabszych i potrzebujących pomocy, szczególnie dzieci. Angażowała się również w działania niepodległościowe. Wybór Pani Marii Jankowskiej na patronkę przedszkola jest ściśle związany z historią powstania placówki oraz wartościami, zasadami i ideałami którymi kierowała się w życiu Nasza Patronka.

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu nr 3 rozpoczęła się o godz. 9:00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem. Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczył ks. Waldemar Sądecki Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli min Pan Mariusz Banach zastępca Prezydenta Miasta Lublinie, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Pani Jadwiga Mach Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, Pani Krystyna Mrugalska wnuczka dr Marii Jankowskiej, Dyrektorzy placówek oświatowych dzielnicy Dziesiąta, przedstawiciele społeczności lokalnej, nauczyciele, pracownicy, rodzice i dzieci Przedszkola nr 3. Uroczystość odbyła się na terenie ogrodu, w którym wszyscy przybyli goście zostali powitani przez Panią Izabellę Majewską Dyrektora Przedszkola nr 3. Po odczytaniu przez Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę uchwały Nr 871/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin o nadaniu Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej , została odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez Państwa Ewę i Grzegorza Hawryluków. Wybrzmiał również pięknie odśpiewany hymn Przedszkola nr 3, do którego słowa ułożyły nauczycielki Pani Joanna Gut-Szwed i Małgorzata Kowalska, a muzykę napisali Państwo Sylwia i Jakub Piotrowscy. Uwieńczeniem części oficjalnej był występ artystyczny w wykonaniu Przedszkolaków. Przybyli Goście mogli obejrzeć wystawę historyczną na temat życia Patronki przygotowaną przez Pana Grzegorza Sztala – Dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”.