Uroczystość nadania Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej

Data publikacji: | 29 czerwca 2021

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców i Dzieci
Przedszkola nr 3 w Lublinie
mają zaszczyt poinformować o uroczystym

nadaniu Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej,
które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w ogrodzie przedszkolnym.

Jednocześnie zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godzinie 9:00
w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
przy ul. Władysława Kunickiego, która rozpocznie uroczystość.