baner_p3_wiosenny.png

O projekcie SzPZ

Szkoła Promująca Zdrowie

Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno-kulturowego, a także stanowi odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne przygotowanie go do dorosłego życia.
Edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem miedzy wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu rodzinnego a tym co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie, w którym jego zdrowie stanowić będzie określoną „wartość” i kapitał na przyszłość. Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek wszelkich działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Wyżej wymienione założenia edukacji zdrowotnej przez wiele lat stanowiły ważny obszar działalności edukacyjnej organizowanej w naszym przedszkolu. W Przedszkolu realizowano opracowane i wdrożone przez nauczycielki przedszkola programy własne, aktualnie realizuje się Innowację Pedagogiczną Szkoły Daltońskiej. Przystępując do Programu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin poszerzamy nasze dotychczasowe działania w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia czyniąc z nich świadomy i ukierunkowany proces edukacyjny. Założenia programowe rozszerzają i wzbogacają ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Realizacja treści Programu w procesie wychowawczo – dydaktycznym przedszkola sprzyjać będzie podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Koncepcja Programu Szkoła Promująca Zdrowie została przedstawiona społeczności przedszkolnej w dniu 08.02.2016 r. i 76% społeczności przedszkolnej wyraziło aprobatę dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.
Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie przystąpienia do Programu Szkoła Promująca Zdrowie została podjęta w dniu 29.02.2016 r.
Podjęto działania mające na celu przystąpienie przedszkola do programu poprzez złożenie deklaracji w Wydziale Oświaty i Wychowania 30.03.2016 r.
Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji Wydział Oświaty i Wychowania z dniem 30.05.2016 r. uznał Przedszkole nr 3 za przygotowujące się do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dokonano diagnozy stanu wyjściowego – rozpoznano i opisano problemy w środowisku przedszkolnym. Dokonano analizy bieżącego stanu działań prowadzonych na terenie przedszkola w zakresie promocji zdrowia i szerzenia wiedzy w tym zakresie. Działania diagnostyczne polegały na badaniach ankietowych prowadzonych wśród nauczycieli, rodziców dzieci i pracowników przedszkola. Dzieci przedszkolne zostały objęte badaniem za pomocą rozmowy.
Na podstawie danych z analizy ankiet do rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola oraz analizy rozmowy z dziećmi określono problem priorytetowy „Kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych”, ustalono cele działań przedszkola wspomagające zdrowie rozumiane jako: zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie – emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją oraz umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia; zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów; zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
Opracowano Program Przedszkola Promującego Zdrowie na lata 2016-2017. Zadania planowane do realizacji programu zostały przedstawione w czerech modułach:

 1. Przedszkolak dobrym kolegą
 2. Relaks przedszkolaka
 3. Zdrowe żywienie
 4. Bezpieczny przedszkolak

Określono cele programu:
Cel główny: Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

Cele szczegółowe:

 1. Kształcenie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu grupy przedszkolnej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec rówieśników i osób dorosłych.
 2. Podnoszenie świadomości dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych.
 3. Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem oraz prawidłowych nawyków żywieniowych.
 4. Propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu poprzez ruch na świeżym powietrzu.
 5. Integracja całej społeczności przedszkolnej w realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie

Zdrowie przedszkolaka
Jesienny Piknik Rodzinny na powitanie lata odbył się w ogrodzie naszego przedszkola 26 września 2016 roku. Dzieci i ich rodziny bawili się ZDROWO I SPORTOWO.
Dzieci z pomocą nauczycielek wykonały pyszne „owocowe jeżyki” na poczęstunek dla gości– bardzo lubimy owoce z naszych sadów: gruszki, jabłka i śliwki, są zdrowe i mają mnóstwo witamin.

Z wielkim koszem pełnym jesiennych darów przyszła do nas pani jesień w inscenizacji przygotowanej przez dzieci. Rodzice również wykorzystali dary pani jesieni i przedstawili inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Wiele emocji przyniosły zawody sportowe zrealizowane w ramach Europejskiego Dnia Sportu. Tatusiowie i mamy odważnie przystąpili do konkurencji sportowych „wyścigi na rowerach i hulajnogach” na miasteczku rowerowym w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci zabezpieczone kaskami ochronnymi zasiadły na rowerkach, a rodzice na hulajnogach. Wszyscy ukończyli wyścig z dobrym czasem i otrzymali medale za I miejsca. Dzieci doskonale poradziły sobie z konkurencja chodzenia na szczudłach. Po wysiłku sportowym nastąpił poczęstunek „owocowymi jeżykami” – witaminowa bomba dodała wszystkim energii.szpz004

 

Witaminki na talerzu przedszkolaka
Dzieci w grupie najstarszej „Biedronki” samodzielnie korzystają ze szwedzkiego stołu i komponują kanapki, mają do wyboru różne dodatki w tym mnóstwo warzyw.szpz005

Wybierać produkty zdrowe i świeże, wyroby domowe czy fastfoody i sztuczne przekąski?
Pić wodę, naturalne herbaty i soki owocowe czy słodkie napoje?
Zjadać świeże owoce czy słodycze?
Tego uczyły się dzieci z naszego przedszkola na spotkaniu ze studentkami z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego.szpz006

 

Bezpieczeństwo przedszkolaka
Dzieci z naszego przedszkola odwiedzili – Pani Policjantka i pan Policjant. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę? dlaczego potrzebne są odblaski? jak się zachować w razie ataku psa? Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych. Przedszkolaki dbają o bezpieczeństwo swoje i innych!szpz007

Emocje przedszkolaka
Dzieci z oddziału „Krasnoludki” 14-18 listopada 2016 realizowały tematykę „Poznajemy nasze emocje”. Podejmowały próbę poprzez mowę ciała (gest, mimikę, ruchy ciała) przedstawić: radość, smutek, gniew, złość, uczyły się również jak panować nad własnymi emocjami. Krasnoludki wykonały butelki sensoryczne, które wzbogaciły kącik relaksacji w sali. Dzieci próbowały rozróżniać emocje i nazywać je. Poznały matę do wytupywania złości, dzięki której nauczyły się jak rozładowywać emocje.

Dzieci z grupy „Stokrotek” na zajęciach „Czasem jest mi smutno, czasem jest mi źle” buźkami przedstawiły jak się czują – nazywały emocje swoje i innych. Poznały i stosują sposoby rozładowania negatywnych emocji – zgniatanie darcie gazety w „kąciku złości”.

„Kolorowy tydzień emocji” w grupie dzieci najstarszej „Biedronki”
Dzieci rozpoznawały emocje u siebie i innych, uczyły się zachowań umożliwiających porozumiewanie się oraz ćwiczyły umiejętności konieczne do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowania w kontaktach z innymi i do panowania nad negatywnymi emocjami.

Konkurs ogólnopolski pt. „Moje emocje”
W Ogólnopolskim Konkursie Froeblowskim pt. „Moje emocje” wzięło udział wiele przedszkoli z całej Polski.
My także wykonaliśmy prace i wzięli udział w konkursie:

 • z oddziału „Krasnoludków” Milena Krasoń pod kierunkiem p.Joanny Gut
 • z oddziału „Biedronek” Amelka Tanikowska pod kierunkiem p.Joanny Koziej

Konkurs „Moje Emocje”- któremu patronował Froebel.pl został już rozstrzygnięty.
W wyniku głosowania:
I MIEJSCE otrzymało: Przedszkole nr 58 – Poznań
II MIEJSCE ex aequo otrzymały placówki:
Przedszkole Prywatne ENE-DUE-RABE – Stalowa Wola
Zespół Przedszkolny nr 1 – Lublin
Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe – Kielce
III MIEJSCE otrzymało: Przedszkole nr 3 – Lublin

„Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką” – tak świętowaliśmy w naszym przedszkolu Święto Odzyskania Niepodległości
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli: godła, hymnu i biało – czerwonej flagi. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się , aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. Zaproszeni na uroczystość Rodzice czynnie włączyli się w śpiew pieśni patriotycznych. Oklaskami nagrodzili śpiew i tańce dzieci – „Grozika” w wykonaniu najmłodszych trzylatków, „Oberka” i „Krakowiaka” w wykonaniu dzieci starszych.
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięć dzieci i ich Rodziców.
Rodzicom serdecznie dziękujemy za obecność.

Konkurs fotograficzny Emocje mojego dziecka

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy „Dzień życzliwości i uśmiechu”. Tego dnia dzieci wręczyły swoim Rodzicom własnoręcznie wykonany order uśmiechu. Wszystkim nam zrobiło się bardzo miło w tym dniu – rodzice zabrali do domu order, a z nim uśmiech na cały dzień.

WP_20170223_015 WP_20170223_016 WP_20170223_018

„Jak bezpiecznie rozładować złe emocje?” – uczyliśmy się bezpiecznego sposobu rozładowania negatywnych emocji. A może wypuścić złość tak jak powietrze z balonika? To dobry sposób!

WP_20170223_011

 

Wyciszyłam się i już jestem spokojna. Dzieci mają możliwość wyciszenia emocji słuchając muzyki relaksacyjne przez słuchawki. To naprawdę działa.

WP_20170223_004

 

Radosny dzień w przedszkolu. Celebrujemy urodziny koleżanki. Tego dnia jubilatka jest osobą najważniejszą w grupie. Składamy jej życzenia i wykonujemy wspólną „Książeczkę życzeń do spełnienia”. Tatiana skończyła 6 lat!

WP_20170302_001

 

W zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dbamy o aktywność fizyczną dzieci. Zimą korzystając ze śniegu bawimy się w ogrodzie przedszkolnym – zjeżdżamy z górki na saneczkach.

WP_20170207_001

Zdrowy styl życia to zdrowe odżywianie. Dzieci potrafią samodzielnie wykonując owocowe i warzywne przysmaki, wzięły udział w Międzynarodowym Fotograficznym Konkursie Daltońskim „Wielkie małych kucharzenie”, gdzie praca dzieci zdobyła wyróżnienie.

P1000178 P1000184

W ramach promocji zdrowia prowadzimy działania profilaktyczne. Jednym z nich był „Szpital pluszowego misia w przedszkolu” – zabawy tematyczne prowadzone przez studentów medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland oddział Lublin. Poprzez zabawę dzieci przełamały lęk przez leczeniem i lekarzami i zrozumiały konieczność leczenia.

P1000234 P1000243 P1000237 P1000229 P1000225 P1000217 P1000225

Zakończył się konkurs fotograficzny dla rodziców „Emocje mojego dziecka”. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs prezentowały wysoki poziom artystyczny i przedstawiły różne emocje dzieci – strach, zdziwienie, złość, radość. Prace można podziwiać na wystawie pokonkursowej w przedszkolu. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi podczas Pikniku Rodzinnego w przedszkolu 3 czerwca 2017.
Uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy!

P1000366

 

Dzieci z naszego przedszkola są sprawne i zawsze gotowe do zabawy, co widać na pracy konkursowej Noemi. Jej praca wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym nt. „Przedszkolak sprawny i zdrowy do zabawy zawsze gotowy”.

WP_20170403_13_18_49_Pro WP_20170403_13_19_35_Pro

 

6 kwietnia 2017 w naszym przedszkolu w ramach współpracy Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie, dzieci brały udział w pokazie multimedialnym dotyczącym kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych pt. „Tajemnicze moce tęczowych warzyw i owoców”. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania były prozdrowotne właściwości warzyw i owoców oraz ich wpływ na ludzki organizm. Zagadnienia te rodzice otrzymali indywidualnie w formie karteczek i prosimy o aktywne wspieranie prowadzonych w przedszkolu działań prozdrowotnych mających na celu kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia.

P1000327 P1000326

 

P1000329 P1000330

Zdrowy przedszkolak żyje w czystym środowisku, wiedzą o tym dzieci z naszego przedszkola. Noemi i Mateusz recytowali wierszyki o czystej wodzie i czystym środowisku na IV Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim o Tematyce Ekologicznej pt. „Zielono dookoła”.

 

Nasze przedszkole przez rok podejmowało działania dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i wystąpi z wnioskiem o przyznanie Miejskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym 23 maja dokonaliśmy publicznej prezentacji działań w ramach programu SzPZ. Prezentacja została pozytywnie oceniona przez miejskiego koordynatora Panią inspektor Monikę Tanikowską. Prezentację obejrzeli Pani Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice oraz zaproszeni goście z okolicznych przedszkoli i szkół oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 19 przy ul. Kunickiego 89.
Dziękujemy wszystkim Pracownikom przedszkola, Rodzicom oraz dzieciom za zaangażowanie w działania prozdrowotne w celu tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie.

Prezentacja zdrowa szkola

Marzec 2019
P W Ś C P S N
« lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031