baner_p3_zimowy.png

Plany pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 R.

DLA ODDZIAŁU KRASNOLUDKI

Opracowanie: Marta Marczyńska

J. angielski: Agnieszka Walkiewicz

Obszar rozwoju dziecka                                                                                         FIZYCZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Lublin – moje miasto: O szczupaku i linie – legenda o powstaniu nazwy miasta. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Bierze udział  w zabawie przestrzegając ustalonych reguł.
2) W lustrze wody – zabawy inspirowane wyjściem nad rzekę. Bierze udział w zabawie ruchowej. Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
3) Kolorowy tydzień: Czerwony poniedziałek. Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

Próbuje ilustrować ruchem treść piosenek

Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu. Przedstawia ruchem treść piosenek.
4) Kolorowy tydzień: Niebieski wtorek. Próbuje rysować po śladzie proste linie, próbuje kolorować mieszcząc się w konturze. Rysuje po śladzie linie proste, koloruje obrazek mieszcząc się w liniach konturu.
5) Kolorowy tydzień: Pomarańczowa środa. Stara się dmuchać przez słomkę. Wykonuje ćwiczenia oddechowe, próbuje regulować oddech
6) Kolorowy tydzień: Zielony czwartek. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Prawidłowo wykonuje wybrane formy ruchu: bieżne, skoczne, rzutne.
7) Kolorowy tydzień: Żółty piątek. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Prawidłowo wykonuje wybrane formy ruchu: bieżne, skoczne, rzutne.
8) Przedświąteczny czas: Witaj choineczko. Dziecko stara się wycinać proste paski z papieru właściwe trzymając nożyczki. Dziecko wycina proste paski z papieru właściwe trzymając nożyczki. Potrafi wycinać w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
8) Przedświąteczny czas: Ile bombek? Rysuje starając się prawidłowo trzymać kredkę. Prawidłowo trzyma kredkę podczas rysowania, tworzy wzory wg własnych pomysłów.
9) Pyszności dla świątecznych gości – pierniki z masy solnej. Tworzy ulepianki z mas plastycznych. Chętnie bierze udział w zabawie plastycznej.

Bierze udział w zabawie ruchowej, reaguje na sygnał, stara się przyjąć określona postawę ciała na przerwę w muzyce.

Umie ulepić kulkę, stara się dokładnie wypełniać foremki dla uzyskania właściwego kształtu.

Uczestniczy w zajęciach ruchowych, przyjmując prawidłową postawę ciała na pauzę w muzyce.

10) „Nocne kłopoty zabawek Doroty” – czyli jak pomagam w przedświątecznych porządkach w domu? Próbuje przedstawić ruchem wskazane czynności wg pokazu i własnych pomysłów.

Stara się odkładać zabawki na wyznaczone miejsca, uczestniczy we wspólnym porządkowaniu sali.

Wykonuje prawidłowo wybrane formy ruchu: bieżne, ze skłonem, z przysiadem, wykonuje ćwiczenia ramion i nóg.

Odkłada zabawki na ich stałe miejsca, porządkuje salę po skończonej zabawie.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                           EMOCJONALNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – uroczystość przedszkolna. Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu funkcjonowanie w różnych sytuacjach. Stara się aktywnie brać udział w uroczystości. Przezywa emocje, opowiada o nich, próbuje przezwyciężać nieśmiałość, aktywnie uczestniczy w uroczystości przedszkolnej.
2)  „W lustrze wody” – zabawa plastyczna. Cieszy się z wykonanej pracy. Ma poczucie sprawstwa.
3) Kolorowy tydzień. Szuka wsparcia w trudnych sytuacjach. Pomaga innym, rozumie indywidualne potrzeby innych dzieci w grupie.
4) „Strojnisia choinka” Odczuwa radość ze wspólnej pracy. Czerpie radość i satysfakcję ze wspólnie wykonanych zadań.
5)”Powitajmy Maleńkiego” – spotkanie opłatkowe. Stara się aktywnie brać udział w uroczystości. Stara się panować nad emocjami. Panuje nad nieprzyjemną emocją np. strachem, niepewnością, tremą. Wie, że swoim występem sprawia przyjemność swoim bliskim. Czerpie radość i satysfakcję z własnego występu.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                                        SPOŁECZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Lublin – moje miasto Bierze udział w zabawach grupowych, zaprasza inne dzieci do zabawy. Współdziała w zabawie.
2) „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – uroczystość przedszkolna. Stara się bawić zgodnie z innymi dziećmi: nie odbiera zabawek, czeka na swoją kolej. Potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi, współdziała.
3) Kolorowy tydzień. Wie do kogo zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach. Pełni rolę eksperta, niesie pomoc innym w zakresie swoich umiejętności.
4) Strojnisia choinka Stara się uczestniczyć w życiu grupy, bierze udział we wspólnym dekorowaniu sali, ubiera choinkę. Bierze udział we wspólnym dekorowaniu świątecznego drzewka i sali przedszkolnej, współdziała, przejmuje odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                      POZNAWCZY 
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) „Co ciekawego w nasze okolicy?” – obserwacje środowiska społeczno – przyrodniczego podczas spaceru. Obserwuje zmiany w przyrodzie występujące późną jesienią. Rozpoznaje wybrane elementy środowiska materialnego w najbliższym otoczeniu: sklep, poczta, przedszkole, skrzyżowanie. Obserwuje zjawiska przyrodnicze i opowiada o nich. Wymienia nazwy miejsc użytku publicznego znajdujących  się w okolicy przedszkola. Opowiada do czego służą.
2) O szczupaku i linie – legenda o powstaniu nazwy miasta. Zna nazwę miasta w którym mieszka. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści legendy o pochodzeniu nazwy miasta Lublina.
3) „Nad rzeką Czerniejówką” – wycieczka nad rzekę, obserwacje przyrodnicze. Obserwuje środowisko przyrodnicze w swojej okolicy. Obserwuje środowisko przyrodnicze i opowiada o nim.
4) „W lustrze wody” – zabawa plastyczna. Próbuje wykonywać własne eksperymenty graficzne za pomocą tuszu.

 

Eksperymentuje wykorzystując dostępne materiały. wyraża swoją wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym w działalności plastycznej.
5) Moja dzielnica Dziesiąta.

 

Rozpoznaje wybrane elementy środowiska materialnego w najbliższym otoczeniu: sklep, poczta, przedszkole, skrzyżowanie. Nazywa wybrane elementy środowiska materialnego w najbliższym otoczeniu: sklep, poczta, przedszkole, skrzyżowanie. Wie do czego służą.
6) Kolorowy tydzień. Dziecko stara się nazywać typowe zjawiska atmosferyczne: zimno, śnieg, deszcz, wiatr. Próbuje grupować przedmioty wg cech jakościowych – kolor. Nazywa zjawiska atmosferyczne typowe dla późnej jesieni: deszcz, wiatr, śnieg, zachmurzenie, zimno, mróz. Klasyfikuje przedmioty wg koloru, rozpoznaje kolor pomarańczowy.
 7) Strojnisia choinka

 

Bierze udział w śpiewie grupowym, porusza się przy muzyce.

Bierze udział we wspólnym dekorowaniu choinki.

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Stara się ilustrować treść piosenki ruchem.

Kultywuje tradycje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia.

8) Ile bombek? Przelicza elementy w dostępnym sobie zakresie. Liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.
9) „Nocne kłopoty zabawek Doroty” – czyli jak pomagam w przedświątecznych porządkach w domu? Stara się z uwagą śledzić treść przedstawienia. Wie, że trzeba odkładać zabawki na ich stałe miejsca. Śledzi z uwaga treść przedstawienia. Stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące przedstawionych treści.
10) „Zima, zima, zima” – zabawy muzyczno – ruchowe. Bierze udział w zabawie ruchowej, porusza się przy muzyce. Stara się śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru.

Zaczyna rozumieć związki przyczynowo  skutkowe w prostych historyjkach.

Ilustruje treść piosenki ruchem, śpiewa, tańczy w rytmie piosenki. Wykonuje ćwiczenia oddechowe.

Rozpoznaje i objaśnia bezpieczne i niebezpieczne sposoby zachowań przedstawione na obrazkach.

11) Zabawy na śniegu. Wie, że należy ubierać się odpowiednio do pogody Samodzielnie i w odpowiedniej kolejności  zakłada odzież wierzchnia przed wyjściem na dwór: korzysta z instrukcji czynnościowej w szatni.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                              POZNAWCZY – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. My toys -utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko próbuje uczestniczyć w zabawach teatralnych

-dziecko próbuje liczyć obiekty w języku angielskim

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

 

2)       Santa Claus is coming to us

 

 

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

- poznanie nazw przedmiotów związanych ze świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-kształcenie umiejętności liczenia obiektów

-dziecko stara się nazwać w języku angielskim określone zwierzęta

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko liczy obiekty w języku angielskim

3)     The colourful Christmas Tree -rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

- poznanie nazw przedmiotów związanych ze świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-uczestniczenia w zabawach ruchowych

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych

 

 

4)         Winter games -rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem

-rozwiązywanie zagadek w języku angielskim

-uczestniczenia w zabawach ruchowych

-wykonywanie poleceń w języku angielskim

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

-dziecko rozwiązuje zagadki w języku angielskim

-dziecko uczestniczy zabawach ruchowych

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

TEKST JASEŁEK:

Józef:

Do Betlejem ciemną nocką

idzie Józef z Matką Boską.

Maryja:

Gwiazdki świecą i mrugają

Drogę jasno rozświetlają.

 

Gwiazdki :

Wędrowali, wędrowali

w stajence się zatrzymali
a gdy we śnie był świat cały
narodził się Jezus mały

Maryja::

Śpij Dziecino moja mała
Będę ciebie kołysała.

Gwiazda Betlejewska:

A na polu tam pod lasem
Gdzie pasterze owce pasą
Co tak świeci? Czyj głos budzi
Pilnujących w polu ludzi?

Anioły:

Nie lękajcie się pasterze!
Niechaj każdy dary bierze.
Żeby złożyć je w stajence
Jezusowi i Panience.

Pasterze:

Witaj Dzieciąteczko w żłobie
Kłaniamy się dzisiaj Tobie

Przyjmij dzisiaj nasze dary!
Weź serduszka, weź ofiary!

Królowie :

Do Ciebie Królu Maleńki
Trzej królowie jadą.
Swoje serca, dary wiozą
U nóg twoich kładą

Wszyscy:

W noc Bożego Narodzenia
Gdzie gwiazdeczka świeci
Idą do stajenki uśmiechnięte dzieci.

Dzieci:

W blasku choineczki śpij Jezu maleńki

Dzieci zaśpiewają Ci piękne piosenki

 

Pastorałki:

Świeci gwiazdka jedna druga

1. Świeci gwiazdka -jedna, druga,

Główką kręci, oczkiem mruga

Wszystkie gwiazdki zaświeciły

Wszystkie razem zatańczyły.

2. Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,

Zabawimy się w kółeczko.

Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,

Zabawimy się w kółeczko..

3. Krążą w kółko gwiazdki obie

Czasem nóżką tupną sobie

Czasem główką pokiwają

i mrugają wciąż mrugają.

 

Świąteczne Aniołki 

1. Popatrz jak na szybach mróz maluje wzorki

a z nieba na ziemię wędrują aniołki

Ref: Świąteczne aniołki, wesołe aniołki

na chmurkach fikają koziołki

Fikają z radości, że będziesz je gościć

Na święta, na święta kolęda.

2. Skrzydlate aniołki fikają na chmurkach

Czy to śnieżek leci czy anielskie piórka?

 

Nie płacz, nie płacz Jezu

1. Nie płacz, nie płacz Jezu, nie będziesz już sam

ja Ci do żłobeczka mego misia dam.

2. Nie płacz, nie płacz Jezu, nie płacz mój malutki

Mój misio odpędzi wszystkie Twoje smutki

3. Mój misio ci szepnie do małego uszka

Ze Cię pokochały dziecięce serduszka

 

Gdy zapada grudniowa noc

1. Gdy zapada grudniowa noc,
Każde dziecko cierpliwie czeka na Jezusa,
Który na świat przyszedł dziś
Pod postacią człowieka.

Ref: Mały Jezu, mały Boże,
Przyjmij małe serce me,
Każde dziecko Ci pomoże,
By Ci w nim nie było źle.

2. Gdy zapada grudniowa noc,
W każdym domu choinka świeci,
Przyjdź, o Jezu, do naszych serc,
Bo czekają Cię wszystkie dzieci.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD

DLA ODDZIAŁU III KRASNOLUDKI

Obszar rozwoju dziecka                                                                             FIZYCZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym  (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Jak dbać o zęby? Dziecko stara się wykonywać prawidłowo podstawowe czynności higieniczne – mycie zębów. Dziecko prawidłowo szczotkuje zęby.
2) Jak spędzam czas? Komunikuje potrzebę odpoczynku. Szanuje potrzeby innych, nie przeszkadza w odpoczynku.
3) Jakie drzewa rosną w mojej okolicy? Stara się używać właściwego chwytu pisarskiego podczas rysowania. Prawidłowo trzyma kredkę, ołówek podczas rysowania..
4) Kto należy do mojej rodziny? Bierze udział w zabawie ruchowej kierowanej przez nauczyciela. Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu.
5) Moja ulubiona bajka. Bierze udział w zabawie ruchowej. Poprawnie wykonuje określone formy ruchu.
6) Co to znaczy „być kulturalnym przy stole”? Pomaga w nakrywaniu do stołu. Nakrywa do stołu.
7) Zdrowie na talerzu Próbuje przezwyciężać niechęć do spożywania niektórych potraw. Próbuje potraw z owoców i warzyw. Przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw, np. owoców, warzyw, surówek.
8) Portret Świętego Mikołaja. Naśladuje ruchem znane czynności. Wykonuje poprawnie określone formy ruchu wg pokazu. Bierze udział w zabawie ruchowej kierowanej przez nauczyciela.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                       EMOCJONALNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym  (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Dom – najważniejsze miejsce w moim życiu. Odczuwa swoją przynależność do rodziny, czuje sie bezpiecznie w swojej rodzinie. Szuka w rodzinie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
2) Kto należy do mojej rodziny? Czuje więź z bliskimi. Opowiada o swoich uczuciach do osób bliskich, nazywa swoje emocje.
3) Jak mogę pomóc? Stara się korzystać z kącika przemyśleń. Potrafi w sposób bezpieczny dla siebie i innych rozładować negatywne emocje.
4) Co zrobimy, gdy kogoś skrzywdzimy? Rozpoznaje i próbuje nazwać własne uczucia i uczucia innych osób. Próbuje wyrażać uczucia w pracach plastycznych. Wyraża emocje za pomocą kolorów i kształtów. Wyjaśnia, jakie kolory odpowiadają określonym uczuciom.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                           SPOŁECZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym  (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Kto należy do mojej rodziny Odczuwa swoją przynależność do rodziny. Wyjaśnia swoją przynależność do rodziny.
2)  Święto Niepodległości w naszym przedszkolu. Stara się uczestniczyć w uroczystości przedszkolnej, śpiewa pieśni i recytuje wiersz grupowo. Współdziała w grupie Nazywa, rozpoznaje i demonstruje szacunek do ojczyzny. Śpiewa pieśni, recytuje wiersz. Uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
3) Dlaczego nie wolno rozmawiać z nieznajomymi? Stara sie odpowiadać na pytania. Rozumie, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi. Wypowiada się na określony temat.Wyjaśnia, dlaczego należy zachować ostrożność wobec obcych.
4) Jakie znam magiczne słowa i co za ich pomocą można wyczarować? Obdarza uwagą dzieci i dorosłych.Uważnie słucha opowiadań i wierszy przedstawionych przez nauczyciela. Stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z dorosłymi i z dziećmi. Rozmawia na temat treści opowiadania.
5) Jak mogę pomóc? Bierze udział we wspólnym porządkowaniu ogrodu przed zimą – grabi liście. Stara sie ukończyć rozpoczętą pracę, nie porzuca zadania przed jego ukończeniem. Czerpie radość z udzielania innym pomocy.
6) Co zrobimy, gdy kogoś skrzywdzimy? Podejmuje proste zabawy tematyczne. Odgrywa scenki tematyczne, wciela się w role, próbuje ocenić zachowanie własne i innych.
7) Moje mikołajkowe marzenie… Stara się wyrażać swoje oczekiwania w rozmowie. Komunikuje swoje oczekiwania posługując się językiem mówionym.
8) Kto otrzyma prezent od św. Mikołaja? Próbuje konstruować wypowiedzi o ważnych sprawach. Dokonuje samooceny o oceny zachowania innych w odniesieniu do przyjętych zasad.

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                      POZNAWCZY 
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym  (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Jak walczyć z brudem? Dziecko stara się odpowiadać na pytanie dotyczące treści opowiadania.Porusza się przy muzyce. Stara się śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru. Rozmawia na temat treści opowiadania, odpowiada na pytania, komentuje i ocenia postępowanie bohaterów.Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. 

 

2) Jak spędzam czas? Próbuje opowiadać o zdarzeniach w których uczestniczy. Opowiada o zdarzeniach zachowując ich kolejność, posługuje się określeniami dotyczącymi następstw czasu: najpierw, potem, rano, w południe, wieczorem.
3) Jak zapobiegać przenoszeniu sie chorób? Próbuje wykonywać samodzielne eksperymenty graficzne. Wykonuje samodzielne eksperymenty graficzne, tworzy kompozycje.
4) Dom – najważniejsze miejsce w moim życiu. Obserwuje symbole narodowe – flaga polski.Próbuje tworzyć kompozycje z gotowych elementów. Rozpoznaje symbole narodowe – flaga Polski.Tworzy kompozycję płaską z figur geometrycznych.
5) Jakie drzewa rosną w mojej okolicy? Próbuje przeliczać i klasyfikować elementy wg przejętego kryterium. Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie. Klasyfikuje przedmioty wg kształtów, kolorów, rodzajów.
6) Jakie znam symbole narodowe? Obserwuje i próbuje określać kształty figur.Próbuje klasyfikować figury wg kształtu.Układa kompozycję wg instrukcji. Określa kształty figur, klasyfikuje figury geometryczne wg kształtu.Rozpoznaje symbol narodowy: flagę Polski.
7) Kto należy do mojej rodziny? Próbuje opowiadać o ważnych sprawach.Próbuje wyrażać swoją wiedzę o świecie w działalności plastycznej. Mówi o swojej rodzinie, buduje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.Tworzy kompozycje na określony temat.
8) Święto Niepodległości w naszym przedszkolu. Stara się uczestniczyć w uroczystości przedszkolnej, śpiewa pieśni i recytuje wiersz grupowo. Współdziała w grupie Nazywa, rozpoznaje i demonstruje szacunek do ojczyzny. Śpiewa pieśni, recytuje wiersz. Uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
9) W krainie baśni. Próbuje określić co jest na ilustracji, odpowiada na pytania.Porusza się przy muzyce.  Wypowiada się na określony temat, rozwiązuje zagadki słowno – obrazkowe.Ilustruje treść piosenki ruchem, próbuje śpiewać wspólnie z innymi dziećmi.
10) Skąd się wzięła Calineczka? Próbuje odpowiadać na pytania dotyczące treści opowiadania na podstawie ilustracji. Zaczyna rozumieć, skąd się biorą rośliny Opowiada kolejność zdarzeń na podstawie ilustracji. Poznaje cykl rozwoju roślin.
11) Krasnoludki – zabawy matematyczne. Próbuje przeliczać elementy w zbiorach. Przelicza elementy w zbiorach, porównuje liczebność zbiorów w działaniu praktycznym.
12) Co to znaczy „być kulturalnym przy stole”? Stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela.Maluje farbami plakatowymi z użyciem pędzli.  Buduje wypowiedzi na określony temat.Samodzielnie dobiera kolory, tworzy kompozycję.
13) Zdrowie na talerzu. Wie, że warzywa i owoce są zdrowe. Próbuje tworzyć kompozycje z wybranych elementów. Wybiera zdrowe produkty, stara się uzasadnić swój wybór. Tworzy kompozycje, planuje rozmieszczenie elementów, zwraca uwagę na estetykę swojej pracy
14) Gdzie mieszka Mikołaj? Obserwuje mapę, próbuje mierzyć odległości za pomocą dłoni, stóp, klocków różnej długości. 

Śpiewa poznane piosenki.

 

Próbuje określać kierunki i położenie przedmiotów w stosunku do siebie nawzajem. Dokonuje czynności pomiarowych za pomocą dłoni, stóp, klocków różnej długości. Posługuje się określeniami: blisko – daleko.Potrafi przedstawić ruchem treść piosenek. 
15) Mikołaj – zabawy plastyczno – techniczne. Próbuje liczyć i klasyfikować elementy wg kształtu, wielkości i koloru Korzysta z instrukcji czynnościowej. Liczy w dostępnym dla siebie zakresie, klasyfikuje elementy wg koloru, kształtu i wielkości.
16) Portret Św. Mikołaja. Maluje farbami za pomocą pędzla na dużej powierzchni. Stara się mieścić w konturze malując i wyklejając.
17) Kto otrzyma prezenty od Św. Mikołaja? Stara się oglądać przedstawienie z uwagą. Obserwuje i ocenia postępowanie bohaterów przedstawienia.

 

Obszar rozwoju dziecka                                      POZNAWCZY – JĘZYK OBCY NOWOZYTNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym ( uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. Look at my pet! Poznanie nazw zwierząt domowych w języku angielskim.Śpiewanie piosenek w języku angielskim.Kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa.

Rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem.

Dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim,  próbuje uczestniczyć w zabawach teatralnych, próbuje liczyć obiekty w języku angielskim, próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim. 
2) Let`s go to the ZOO Śpiewanie piosenek w języku angielskim.Poznanie nazw zwierząt żyjących w ZOO w języku angielskim.Kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa. Kształcenie umiejętności segregowania obiektów. Dziecko stara się nazwać w języku angielskim określone zwierzęta, śpiewa piosenki w języku angielskim. Próbuje posegregować obiekty ze względu na ich pochodzenie. 
3) My body Rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem.Śpiewanie piosenek w języku angielskim.Poznanie nazw części ciała w języku angielskim.

Kształcenie orientacji ciała w przestrzeni.

Dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim, śpiewa piosenki w języku angielskim.Próbuje nazwać części ciała w języku angielskim.
4) My face Rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem.Śpiewanie piosenek w języku angielskim.Poznanie nazw części ciała w języku angielskim.

Kształtowanie orientacji ciała w przestrzeni.

Dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim.Śpiewa piosenki w języku angielskim.Dziecko próbuje nazwać części ciała w języku angielskim.

 

Piosenka i wiersz w listopadzie w grupie Krasnoludków

Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

 

„Mazurek Dąbrowskiego” – Hymn Państwowy

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 R.

DLA ODDZIAŁU III „KRASNOLUDKI”

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                                         FIZYCZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Psy i koty – zabawy plastyczno – techniczne. - bierze udział w zabawie plastycznej- stara się brać udział w zabawach ruchowych kierowanych przez nauczyciela - chętnie podejmuje działania plastyczne, stara się kończyć pracę.- chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych
2) Zwinny jak kot – ćwiczenia gimnastyczne. - stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych. - dokładnie wykonuje ćwiczenia wg pokazu
3) Jak sie ubrać na jesienny spacer? - próbuje wykonać ćwiczenie grafomotoryczne - koloruje mieszcząc się liniach kolorowanki
4) Jem zdrowo i kolorowo. - bierze udział w zabawie ruchowej  - aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
5) Jeżyk – zabawy plastyczne - chętnie bawi się masą plastyczną - toczy kule, ugniata, nadaje określony kształt masie plastycznej
6) Zabawa w pocztę - stara się uczestniczyć w zabawach ruchowych - wykonuje określone formy ruchu: skłony, przysiady wg  pokazu
7) Praca listonosza – zabawy gimnastyczne. - stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych - bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych rozwijających umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała
8) Co robi policjant? - stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych. - dokładnie wykonuje ćwiczenia wg pokazu

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                                   EMOCJONALNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Kto pomoże zwierzętom w schronisku? Dziecko:- stara się okazywać zwierzętom troskę i życzliwość Dziecko:
- okazuje troskę i życzliwość zwierzętom, które znalazły się w schronisku
2) Jak należy traktować zwierzęta? - wie, że nie falezy drażnić i krzywdzić zwierząt - potrafi powiedzieć, jak należy dbać o zwierzęta
3) Co robi policjant? - stara się przedstawiać swoje uczucia, próbuje opowiadać o tym, co czuje - wyraża emocje za pomocą języka mówionego

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                                        SPOŁECZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Kto pomoże zwierzętom w schronisku? - stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela - uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela
2) Jak należy traktować zwierzęta? - stara się słuchać wiersza - słucha i komentuje wiersz
3) Co robi listonosz? - stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza- stara się uczestniczyć w zabawie tematycznej - wciela się w role pracowników poczty- wyjaśnia, co robi listonosz
4) Wycieczka na pocztę - stara się pamiętać o używaniu zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach społecznych - okazuje szacunek wobec dorosłych, używa zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach społecznych
5) Zabawa w pocztę - bierze dział w zabawie tematycznej - wciela sie w role społeczne w czasie zabawy samodzielnej
6) Jak się zachować w pobliżu jezdni? - stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa- słucha poleceń nauczyciela - respektuje zasady bezpiecznego poruszania sie po drodze
7) Jaka dziś pogoda? - stara się ubierać stosownie do pogody, słucha poleceń rodziców i nauczyciela  - rozumie konieczność stosownego ubierania się w zależności od warunków pogodowych

 

Obszar rozwoju dziecka                                                                                      POZNAWCZY 
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1) Kto pomoże zwierzętom w schronisku? Dziecko:- stara się śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru, porusza się w rytm muzyki;- stara się słuchać wypowiedzi innych; - słucha wypowiedzi innych- bierze udział w rozmowie- nie podchodzi do obcych zwierząt- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
2) Jak należy traktować zwierzęta? - rozumie, że zwierzęta należy traktować łagodnie;- słucha wiersza - okazuje troskę wobec zwierząt;- rozumie treść wiersza, opowiada ją i komentuje;
3) Gdzie jest kotek? - próbuje określić położenie przedmiotów względem swojej osoby oraz innego przedmiotu; - określa położenia przedmiotów względem siebie,- zmienia położenie przedmiotu według instrukcji słownej
4) Psy i koty – zabawy plastyczno – techniczne - podejmuje próby malowania klejem z użyciem pędzli, manipuluje różnorodnym materiałem w czasie zabawy plastycznej - posługuje się pędzlem- tworzy kompozycję z różnorodnych materiałów
5) Jak się ubrać na jesienny spacer? - podejmuje próby budowania wypowiedzi na dany temat - wypowiada się na określony temat
6) Jakie są kolory jesieni? – obserwacje przyrodnicze - obserwuje środowisko przyrodnicze - określa zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
7) Kasztany i orzechy – zabawy matematyczne. - próbuje liczyć przedmioty podczas zabawy; - liczy przedmioty w dostępnym dla siebie zakresie, dodaje i odejmuje podczas zabawy, próbuje porównywać liczebność zbiorów
8) Jem zdrowo i kolorowo - rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa- rozumie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie- próbuje tworzyć proste kompozycje płaskie z różnorodnego materiału plastycznego - opisuje wygląd, smak i zapach wybranych warzyw;- tworzy proste kompozycje płaskie z różnorodnego materiału plastycznego
9) Jeżyk – zabawa plastyczna. - chętnie uczestniczy w zabawie plastycznej, cieszy się z wytworów własnej pracy - lepi z mas plastycznych, wykorzystuje różne materiały w działalności plastyczno – technicznej
10) Jak wysłać list? - próbuje ułożyć proste historyjki obrazkowe- opowiada co przedstawia obrazek  - układa historyjki obrazkowe, opowiada przebieg zdarzeń, określając co było najpierw, a co potem
11) Wycieczka na pocztę - poznaje pracę listonosza - zdobywa wiedzę na temat pracy urzędu pocztowego
12) Jak się zachować w pobliżu jezdni? - poznaje zasady korzystania z przejścia dla pieszych - prawidłowo korzysta z przejścia dla pieszych, rozumie oznaczenia i symbole dotyczące ruchu pieszych: światła, wybrane znaki drogowe
13) Jaka dziś pogoda? - obserwuje zjawiska pogodowe - określa stan pogody na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń
14) Jaki to znak? - rozpoznaje wybrane figury geometryczne: koło, trójkąt - nazywa figury geometryczne, potrafi wskazać określony kształt wśród przedmiotów w najbliższym otoczeniu: koło, trójkąt, kwadrat
15) Co można zrobić z koła? - próbuje tworzyć kompozycję wg wzoru - tworzy dowolne kompozycje z papierowych kół, potrafi odwzorować kompozycję wg wzoru
16) Co robi policjant? - poznaje pracę policjanta - rozmawia na temat pracy policjanta, próbuje tworzyć wypowiedź na określony temat

 

Obszar rozwoju dziecka                                                              POZNAWCZY – JĘZYK OBCY NOWOZYTNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. What can you do? -rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem-śpiewanie piosenek w języku angielskim- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa -dziecko uczestniczy w zabawie teatralnej z użyciem kukiełek-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim-dziecko próbuje wykonywać polecenia w języku angielskim , uczestnicząc w zabawach ruchowych i orientacyjnych
2) The fruits are colourful -śpiewanie piosenek w języku angielskim- liczenie obiektów w języku angielskim-poznanie nazw owoców w języku angielskim- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa -dziecko stara się nazwać w języku angielskim określone owoce-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim-dziecko próbuje policzyć owoce w języku angielskim z zastosowaniem dodawania i odejmowania obiektów
3) I like vegetables -rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem-śpiewanie piosenek w języku angielskim- liczenie obiektów w języku angielskim-poznanie nazw warzyw w języku angielskim -dziecko próbuje nazwać warzywa  w języku angielskim-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim-dziecko próbuje policzyć warzywa w języku angielskim z zastosowaniem dodawania i odejmowania obiektów
4) Look at my pet! -poznanie nazw zwierząt domowych w języku angielskim-śpiewanie piosenek w języku angielskim- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa-rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem -dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim-dziecko próbuje uczestniczyć w zabawach teatralnych-dziecko próbuje liczyć obiekty w języku angielskim-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

 

 

Wiersz i piosenka w miesiącu październiku

w grupie KRASNOLUDKÓW

„ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU” W. FABER

Niech każdy stanie
przed skrzyżowaniem…
Palą się światła…
Popatrz na nie!

Światło zielone,
Jak młode listki,
na drugą stronę
zaprasza wszystkich!

Światło czerwone
Jak mak, jak ogień
wszystkim przechodniom
zamyka drogę!.

SPACER PO DYWANIE
sł. D. Gellner

1. Kiedy niebo płacze
idziemy na spacer
dookoła stołu
z piosenką wesołą.

Ref:. Idą parami lalki z misiami
Depczą dywan, depczą dywan
z frędzelkami.
Idą parami lalki z misiami
a gumowe piłki dwie
po podłodze toczą się.

2. Gdy za oknem dmucha
nikt wiatru nie słucha,
chodzi dookoła
wycieczka wesoła.

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031